JSB bygger Gruppboende i Näsum, bygget omfattar 6 lägenheter, personalutrymme och gemensamhetslokal.

Vi tackar JSB för uppdraget att leverera ventilationen!