Kontraktet är signerat nu startar vi etapp 4 i ny samt ombyggnad av Östralycke vårdhem i Asarum, denna gång som ett partning projekt.
Vi tackar JSB och Kabo för förtroendet.

Östralycke