Hösten 2022 stod det tegelröda femvåningshuset klart i Habo. Ett projekt i samarbete med JSB där vi stod för ventilation i alla 27 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Totalt 1.000 meter ventilationsrör har våra montörer lagt ut för att ge ett optimalt och trivsamt klimat för alla boende.