Behovsstyrd ventilation som ger ett optimalt inomhusklimat samtidigt som man sänker energiåtgången och värnar om miljön. Just det är vi stolta över att ha installerat i en flera våningar hög kontorsbyggnad i Hudiksvall.

Ventilationslösningen är framtagen i ett nära samarbete med Lindab. Det bygger på en modern teknologi kallad VAV som står för Variable Air Volume (variabelflödessystem). Systemet har inte hundra procent täckning överallt, utan styr resurserna dit det behövs.

Ett kul och spännande projekt där tekniken har en central roll. Bygget utförs av JSB på uppdrag åt Fastighets AB Glysis.