Gruppboende i Näsum

JSB bygger Gruppboende i Näsum, bygget omfattar 6 lägenheter, personalutrymme och gemensamhetslokal. Vi tackar JSB för uppdraget att leverera ventilationen!  

Trygga Boendet i Kalmar

JSB bygger 4 nya hus med totalt 102 lägenheter åt Kalmarhem i kvarteret Kungsljuset – och givetvis är Ventex på plats för att montera all ventilation!
Lillesjö Gränd – Åhus

Lillesjö Gränd – Åhus

Vi har fått uppdraget att konstruera och montera ventilationen i 22 st parhus i Åhus ”Lillesjö Gränd”.  Vi tackar C4 hus för uppdraget.
Förskola i Knislinge

Förskola i Knislinge

Vi har fått uppdraget att utföra ventilations entreprenaden i nybyggnaden av en förskola i Knislinge Östra Göinge. Vi tackar Jäletofts Bygg AB för uppdraget.

Skogsgläntans Förskola i Hörby

Vi har fått uppdraget att konstruera och montera ventilationen på Skogsgläntans förskola i Hörby. Vi tackar Järletofts Bygg AB för uppdraget.