Nedan kan ni läsa om det fina arbete som utförs.

Vi vill samtidigt passa på att tacka våra kunder och leverantörer för ännu ett fantastiskt år med fint samarbete och med förhoppningen att detta även ska fortsätta under nästa år.

Kontoret håller stängt under perioden 20191221-20200106.

Ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År Önskar vi på VENTEX!

 

Stiftelsen Lotus Fondation – Trygga klassen

Ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i skolan

Syfte

Syftet med plattformen tryggaklassen är att samla insatserna kring ett långsiktigt förebyggande hälsoarbete mot psykisk ohälsa i skolorna och skapa en plattform som systematiskt arbetar med olika hälsofrågor.

Mål

Målet med plattformen ”trygga klassen” är att den på ett systematiskt sätt ska arbeta med hälsofrågor i skolor. Trygga klassen ska användas i ett förebyggande och främjande arbete bland barn och ungdomar. Plattformen ska på sikt leda till ökad hälsa i samhället i allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet. För att nå detta övergripande målet har några delmål tagits fram.

  • Öka kunskapen kring psykisk ohälsa och riskfaktorer kring detta.
  • Öka kunskapen kring ANDT och minska bruket av detta.
  • Göra barn och ungdomar delaktiga i arbetet med psykiskt ohälsa, ANDT, mobbing osv
  • Göra föräldrarna delaktiga i arbetet.
  • Skapa samverkan mellan aktörer och arenor för arbetet med olika hälsofrågor.
  • Skapa ett nätverk som tillsammans ska sprida information och arbeta med hälsofrågor riktat till ungdomar.
  • Öka tillgängligheten för ungdomarna att arbeta med dessa frågorna på ett systematiskt sätt.
  • Att utvärdera arbetet så att det hela tiden utvecklas.