På Dag Hammarskölds museum i Backåkra pågår för fullt en renovering av byggnaderna. Ventex Entreprenad har fått i uppdrag av PMB att installera ventilation i sommarbostaden som finns i gårdens södra länga.

Dag Hammarsköld