Östralycke är samlingsnamnet för flera enheter inom särskilt boende äldreomsorg i Karlshamn. April 2015 startade ombyggnation där Ventex fått i uppdrag att förse det nya med moderna ventilationssystem.

Östralycke01